Yin-Yang

Yin-Yang

Dimensions : 498 x 330 mm
Format : Tableau